ERA GLONASS LOGO

Algoritmy rozpoznávání dopravních nehod v systému ERA-Glonass

Od 1. ledna 2017 se na území Ruska zavádějí nové požadavky na systém ERA-Glonass pro vozidla.
Každé nové vozidlo musí být vybaveno tímto systémem.

Od léta 2016 společnost Laduga za účasti OOO UAZ (Uljanovsk) a OOO Itelma (Moskva) vyvíjí nový systém ERA-Glonass.

Hlavní novinkou tohoto systému bude automatické volání operátora MČS (Ministerstvo pro mimořádné situace) při nehodě, aniž by bylo nutné stisknout tlačítko volání.

Úkolem společnosti Laduga v projektu je vyvinout algoritmy pro rozpoznání nehody ze signálů senzorů vozidla..

Tento algoritmus je založen na moderních metodách strojového učení a umožňuje nám podle signálu senzorů klasifikovat to, co se v současné době děje s vozidlem: nehoda ve vysoké rychlosti, nehoda při nízké rychlosti, otáčení, jízda na obrubníku, náhlé brzdění a dokonce i «nebezpečná jízda», což je trestné podle platných právních předpisů. V průběhu práce s metodami matematického modelování byla vytvořena databáze 1000 možných nehod vozidla.

V září roku 2016 společnost prezentovala tuto práci na 96. konferenci automobilových inženýrů AAI-2016.

Pro testování algoritmů systému ERA-Glonass i pro testování vozidel vybavených tímto systémem společnost Laduga provedla koncepční návrh testovacích stojanů:

— stojan pro testování algoritmů (stojan umožňuje vytvořit v senzoru různé jízdní podmínky);

— katapult pro testování sestavy systému ERA-Glonass (stojan umožňuje testovat spouštění a spolehlivost sestavy systému při nárazu ve vysoké rychlosti);

— stojan pro kvazistatické převracení vozidla (stojan umožňuje testovat spouštění systému v autě při jeho převratu, stojan je možné používat jak pro osobní, tak i pro nákladní vozidla).

V komplexu tyto stojany umožňují kontrolu provozu systému ERA-GLONASS bez nutnosti nárazových testů vozidla.

V současné době společnost Laduga zvyšuje spolehlivost detekce dopravní nehody a rozšiřuje bázi nehod na 1.000.000. Předpokládá se použití tohoto systému na nových vozidlech OAO UAZ.