Používané metody analýzy citlivosti

  • výběr plánu
  • faktorová analýza
  • metoda lineární regrese
  • metoda nelineární regrese
stohastic-1

Při optimalizaci složité konstrukce je nutné snížit počet řízených parametrů. K tomu je třeba určit nejcitlivější parametry.

Analýza citlivosti umožňuje také posoudit, jak důležité jsou určité parametry pro konstrukci jako celek. Je-li řešení úkolu správné, na jaké parametry je nalezené řešení citlivé. Navíc na základě výpočtu můžete vytvořit zjednodušený model systému. Výpočet se provádí na základě faktorové analýzy.

Для подробной информации обращайтесь к нам