F1 Streamlines V1

Aerodynamika předního blatníku F1

Aerodynamická analýza předního blatníku závodního automobilu Formule 1. Duben 2017 — Červenec 2017.

Úkol. Analýza aerodynamických vlastnosti předního blatníku závodního automobilu a výběr vhodnějšího profilu blatníku

Dostáváme od zákazníka původní geometrii závodního automobilu.

F1 initial-2

Foukáme proudem vzduchu 230 km/h.

Rozložení rychlosti.
F1-velocity-v1

Rozložení tlaku.
F1-pressure-v1

Směry proudění vzduchu.
F1 streamlines-v1

Původní plochý profil předního blatníku
F1-initial wing profile

Varianta předního blatníku na základě profilu E420
F1-E420 wing profile

Varianta předního blatníku na základě profilu CH10SM
F1-CH10SM wing profile

Pro každou variantu vypočítáme aerodynamické charakteristiky, výsledky shrneme do jedné tabulky.

  Původní profil CH10-SM E420
Účinnost (zvedání/odolnost) Automobil 0.853 0.980 1.010
Účinnost (zvedání/odolnost) Přední blatník 4.466 7.867 7.077
Účinnost (zvedání/odolnost) Zadní blatník 3.749 3.707 3.818
% zatížení po Z na přední nápravu (Aerobilance) 37.9 62.7 64.4
% zatížení po Z na zadní nápravu (Aerobilance) 62.1 37.3 35.6

 

Jak je patrné z tabulky v případě CH10-SM účinnost předního blatníku je nejvyšší.
Nicméně účinnost celé karoserie automobilu je vyšší v případě blatníku na základě profilu E420.