UAZ Logo

Návrh karoserie s přihlédnutím k audiosystému vozidla

Vypracování metodiky návrhu karoserie a interiéru vozidla z hlediska kvality zvuku audiosystémy vozidla.

Společnost Laduga, za účasti OOO UAZ (Uljanovsk), začala vyvíjet metodiku návrhu karoserie a interiéru vozidla z hlediska kvality zvuku audiosystémy vozidla. Kvalita audiosystému a kvalita zvuku vozidla jako celku mají významný vliv na hodnocení spotřebitelů, na spotřebitelskou kvalitu a pohodlí. Proto již ve fázi návrhu je nutné stanovit kvalitu budoucího zvuku a tedy i pohodlí řidiče.

Nová metodika umožňuje vybrat součásti audio systému, navrhnout díly karoserie, dveřní panely, interiérové prvky tak, aby v budoucnu již vyrobené vozidlo nepotřebovalo zvukovou přípravu.

Metodika vychází z matematických modelů interiérové akustiky vozidla, modelu zvukových zdrojů ve vozidle (motor, silnice, pneumatiky, aerodynamický hluk, zvuk audiosystému), společných strukturálně akustických modelů karoserie a interiéru vozidla.

Tyto modely se používají k posouzení objektivní kvality zvuku budoucího vozidla. Jelikož však při poslechu hudby je důležité subjektivní vnímání, dalším úkolem bude vývoj psychoakustických modelů posluchače k posouzení subjektivní kvality zvuku. Tato práce bude probíhat ve druhé fázi projektu.