Energetická bilance vozidla

Pilotní projekt Úprava matematických modelů (MM) komponent (zavedení teplotní závislosti) Vypracování provozních scénářů v různých klimatických zónách Vytvoření modelu EB navrženého vozidla Výpočty EB vozidla na základě aktuálních údajů Tvorba primárních technických požadavků (TP) na komponenty Testování Testování komponent (obyčejný…

Read More