Pracovní plán pro energetickou bilanci (EB) vozidla

Pilotní projekt

 • Úprava matematických modelů (MM) komponent (zavedení teplotní závislosti)
 • Vypracování provozních scénářů v různých klimatických zónách
 • Vytvoření modelu EB navrženého vozidla
 • Výpočty EB vozidla na základě aktuálních údajů
 • Tvorba primárních technických požadavků (TP) na komponenty

Testování

 • Testování komponent (obyčejný testy, klimatické testy)
 • Validace MM komponent
 • Sestavení testovacího zařízení a software
 • Kalibrace zařízení
 • Příprava vozidla + testování vozidla (letní/zimní nebo v komoře)
 • Validace MM EB vozidla
 • Výběr testovacích drah pro různé provozní podmínky

Projekt

 • Optimalizace vlastností, výběr komponent
 • Testování prototypu na dráze
 • Schválení komponent
Electrobalance
Electrobalance
Electrobalance PRADIS
Electrobalance Electrobalance PRADIS

Для подробной информации обращайтесь к нам