KAROSERIE, KOSTRA KAROSERIE A RÁM

 • Návrh kostry karoserie, výkonových prvků karoserie
 • Uspořádání konstrukčních prvků
 • Vydej projektové dokumentace, provedení FMEA
 • Provedení výpočtů konečných prvků všech typů (pevnost, vibroakustika, hluk, nárazové testy)
 • Optimalizace hmotnosti a tuhosti karoserie, frekvenčních charakteristik, tvaru a tloušťky panelů
fem-car-body-8
frame-1

INTERIÉR A EXTERIÉR

 • Návrh přístrojové desky, výplně dveří, střechy, izolace proti hluku
 • Návrh interiérových prvků (kliky, střešní světla, koberce, doplňky, izolace proti hluku)
 • Uspořádání konstrukčních prvků
 • Vydej projektové dokumentace, provedení FMEA
 • Provedení výpočtů konečných prvků všech typů (pevnost, vibroakustika, hluk, nárazové testy, vnitřní aerodynamika, tepelná analýza)
 • Hodnocení pasivní bezpečnosti (řidiče, spolujezdců a součástek)
 • Optimalizace hmotnosti, tuhosti, frekvenčních charakteristik, tvaru a tloušťky panelů
cad-interior-18
cad-interior-19

UZLY VOZIDLA

 • Návrh vnitřních a vnějších zpětných zrcátek (mechanické, elektrické)
 • Návrh stěračů a elektrického stahování oken
 • Návrh zarážek a dveřních závěsů
 • Návrh pedálů, páček, zámků, úchytů a kabelů
 • Virtuální modelování kinematiky a dynamiky mechanismů
 • Analýza a optimalizace tuhosti a pevnosti částí mechanism
proekt-resheniya-3.2

SYSTÉM TOPENÍ A VĚTRÁNÍ

 • Návrh vzduchovodů
 • Návrh deflektorů
 • Návrh prvků systémů topení, větrání a klimatizace
 • Návrh klimatizační jednotky
 • Návrh výměníků tepla (chladič, výparník, kondenzátor)
 • Analýza účinnosti topného a klimatizačního systému
hvac-2

AKUSTIKA, HLUK A VIBRACE

 • Analýza vibrací a snížení vibrací karosérie pomocí optimalizace povlaků tlumících vibrace
 • Analýza zdrojů, způsobů šíření hluku a vibrací
 • Snížení vibrací řídicích prvků
 • Optimalizace akustického prostoru interiéru vozidla
proekt-resheniya-6.1

AERODYNAMIKA VOZIDLA

 • Analýza aerodynamických vlastností
 • Analýza znečištění vozidla
 • Analýza motorového prostoru
 • Hodnocení aeroakustiky
 • Optimalizace tvaru vozidla
 • Optimalizace polohy světlometů a rozměrů vozidla
 • Optimalizace polohy radiátoru
 • Optimalizace polohy přívodu vzduchu
cfd-mirror-2'''

PASIVNÍ BEZPEČNOST

 • Analýza souladu s pravidly
  • Převrácení autobusu (dle pravidla R66, R107)
  • Vozidla s malým počtem sedadel kategorií M2 a M3 (dle pravidla R52)
  • Nárazy vozidla (dle R94, R95, EuroNCAP atd.)
  • Hodnocení bezpečnosti chodců
 • Virtuální testování součásti
  • Bezpečnostních pásů (dle R14)
  • Sedadel (dle R17) a jiných součásti
  • Výpočtová podpora během certifikačních testů
frontal-crash-r94-2
proekt-resheniya-9

BEZPEČNOST CHODCŮ

 • Kalibrace nárazových těles
 • Vypracování modelů konečných prvků nárazníku a kapoty
 • Analýza nárazu hlavy
 • Analýza nárazu holeně
 • Analýza nárazu kyčle
 • Hodnocení shody vozidla s testy EuroNCAP
pedestrian-passive-safety-1

SACÍ SYSTÉM

 • Návrh sacího kanálu, sacího modulu, vzduchového filtru
 • Plynová dynamická analýza sacích systémů
 • Analýza a optimalizace sacího kanálu za účelem snížení ztrát sání
 • Akustický návrh sacího systému
Sací modul

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

 • Návrh výfukového systému
 • Plynová dynamická analýza, minimalizace zpětného tlaku
 • Akustický návrh výfukového systému
 • Analýza pevnosti, vibrací a odolnosti výfukových systémů
 • Analýza a optimalizace recirkulace výfukových plynů (EGR)
 • Analýza vlivu výfukového systému na životní prostředí
fem-exhaust-1.1

ODPRUŽENÍ A ŘÍZENÍ

 • Návrh prvků odpružení (páky, pružiny, tlumiče, stabilizátory, závěsné držáky, homokinetické klouby, závěsy, čepy, náboje, trakce)
 • Návrh kinematiky odpružení a řízení
 • Návrh vertikální a podélné dynamiky vozidla
 • Analýza elastokinematiky odpružení
 • Simulace testování stability a ovladatelnosti
 • Analýza parametrů stability a ovladatelnosti
 • Analýza plynulosti jízdy
 • Optimalizace podvozku, řízení
 • Výpočet zatížení karoserie
fem-suspension-2

TRANSMISE

 • Návrh rozvodovek, rozdělovacích převodovek, převodovky, diferenciálů
 • Návrh podpěr
 • Výpočet a výběr ložisek, těsnění, ozubených kol, hřídelů, drážkovaných spojů
 • Návrh ozubených převodů (válcových, hypoidních atd.) s přihlédnutím k výrobní technologii
 • Systémová analýza podélné dynamiky vozidla
 • Optimalizace převodových poměrů převodovky
 • Výpočet zatížení uzlů transmise během různých jízdních režimů
proekt-resheniya-15

Для подробной информации обращайтесь к нам