• Návrh kostry karoserie, výkonových prvků karoserie
  • Uspořádání konstrukčních prvků
  • Vydej projektové dokumentace, provedení FMEA
  • Provedení výpočtů konečných prvků všech typů (pevnost, vibroakustika, hluk, nárazové testy)
  • Optimalizace hmotnosti a tuhosti karoserie, frekvenčních charakteristik, tvaru a tloušťky panelů
Během návrhu se používají metody konečných prvků a optimalizace pro nalezení optimálního tvaru prvků, tloušťky panelů, vlastností materiálů.
Fem Car Body 8
Fem Car Body 8
Frame 1
Fem Car Body 8 Frame 1

Для подробной информации обращайтесь к нам