PRADIS je softwarový balík pro analýzu dynamiky systémů různé fyzické povahy.

Vývoj baličku probíhá od roku 1992 na platformě VAX. Během této doby bylo v praxi testováno matematické jádro a modely balíku, byla prokázána vysoká spolehlivost a přesnost algoritmů a modelů.

engine

Balíček je založen na následujících zásadách

 • Multifyzika
 • Univerzálnost
 • Otevřenost

Princip univerzálnosti umožňuje analýzu všech technických systémů, jejichž chování je popsáno pomocí systému diferenciálních rovnic. Praktické možnosti modelování jsou určeny komplexní knihovnou modelů. V PRADIS je možné nejen oddělené, ale i společné modelování různých fyzických systémů.

Knihovna obsahuje více než 160 modelů

 • Mechanika
 • Biomechanika (modelování figuríny)
 • Elektronika
 • Hydraulika
 • Pneumatika
 • Prvky TAP
 • Prvky kontinua, konečné prvky (nosníky, tyče, desky atd.)
 • Kontaktní prvky
 • Společné prvky (pro různé fyzické systémy)

Princip otevřenosti umožňuje komukoli vytvořit vlastní knihovnu modelů. To uživatelům umožňuje nejen přizpůsobit balík pro své potřeby, ale také podílet se na vývoji společné knihovny. Otevřenost výstupních a vstupních formátů souborů balíčku umožňuje uživatelům psát vlastní nástroje pro přípravu úlohy a analýzu výsledků.

Obrovskou výhodou balíčku v porovnání s jinými podobnými programy je velká knihovna modelů. Zejména je vyvinutá knihovna mechanických modelů.

Vlastnosti modelování mechanických systémů

 • Modelování tvrdých těles
 • Modelování deformovatelných těles
 • Široký výběr kontaktních modelů (včetně kontaktu povrhů fazet, tj. jakákoli složitá geometrie)
 • Velký výběr kloubových závěsů (včetně zohlednění tření a pružnost)
 • Možnost modelování figurín, prvků figurín, bezpečnostních systém vozidla
 • Společné modelování soustředěných těles a konečných prvků

V současné době se v balíčku aktivně rozvíjí automobilový modul. Inženýři společnosti Laduga pomocí PRADIS řeší úkoly při navrhování podvozku, mechanismů vozidla a úkoly modelování chování figurín při nárazu.

PRADIS je zdarma pro nekomerční využití, soukromé nebo vzdělávací účely.

Zde si můžete přečíst licenční smlouvu pro nekomerční využití. V případě komerčního využití PRADIS kontaktujte nás na laduga@laduga.com. Zde si můžete stáhnout dokumentaci a distribuci softwaru PRADIS. Dokumentace PRADIS v ruštině

Для подробной информации обращайтесь к нам