Sample Heading

Sample Heading

 

 

Salome  je otevřená integrovaná softwarová platforma pro provádění numerických výpočtů.

Ačkoli primárně Salome je pre-postprocesor konečných prvků, ale je jádrem výpočetního systému, kolem kterého se v současné době spojuje řada softwarových systémů CAE (www.caelinux.com).

Jeho schopnosti jsou nejsilnější mezi analogy (GMSh, atd.). Navíc Salome vám umožňuje vyvíjet vlastní softwarová řešení.

Jako přiklad rozšíření lze uvést balíček Salome-MECA. Je již uzavřený, ale stále nekomerční produkt. Má vestavenou podporu takových softwarů jako je Code-Aster (strukturální analýza) a Code-Saturne (analýza toku kapalin a plynů).

Všechny tyto produkty byly původně vyvinuty řadou francouzských společností a institucí pro výpočty jaderných elektráren. Proto balíčky mají výkonné analytické nástroje. Svými schopnostmi a úkoly se platforma podobá systému Ansys Multiphysical.

Velké množství dokumentace k těmto produktům naleznete na příslušných stránkách: www.salome-platform.org, www.code-aster.org, www.code-saturne.org.

Dále také na webu www.caelinux.com, který představuje distribuci operačního systému Linux s již nainstalovanými CAE balíčky.

Vzhledem k tomu, že dokumentace je většinou vydávána v angličtině a pro Code-Aster a Code-Saturne, bohužel ve francouzštině, pro rusky mluvící uživatele do ruštiny je přeložena dokumentace, výukové příklady. Všechny původní dokumenty jsou k dispozici na výše uvedených webových stránkách.

V ruštině je již k dispozici

Výukové příklady

Video příklady

Laboratorní práce

Při použití materiálů z tohoto webu uvádějte odkaz na stránky a autory.

Для подробной информации обращайтесь к нам