Vývoj modelů konečných prvků

 • Vývoj modelů konečných prvků pro strukturální problémy (pevnost, NVH analýza)
 • Vývoj modelů konečných prvků pro problémy destrukce (nárazové testy)
 • Vývoj modelů konečných objemů pro problémy dynamiky tekutin a plyn
Více
rascheti-7

Výpočet pevnosti

 • Analýza pevnosti a tuhosti
 • Rotační dynamika
 • Optimalizace hmotnosti pro splnění konstrukčních a technologických požadavků (pevnost, tuhost, frekvence atd.)
Více
rascheti-3

Výpočet vibrací a hluku

 • Analýza vibrace panelů karoserie a snížení vibrací pomocí optimalizace povlaků tlumení vibrací
 • Analýza zdrojů, způsobů šíření hluku a vibrací
 • Snížení vibrace ovládacích prvků
 • Optimalizace akustického prostoru interiéru vozidla
Více
proekt-resheniya-6

Modelování nárazových testů a poškození

 • posuzování bezpečnosti karoserie
 • posuzování bezpečnosti chodce
 • posuzování bezpečnosti interiéru
Více
rascheti-4

Analýza kinematiky a dynamiky mechanismů

 • Výpočet kinematiky odpružení a řízení
  • Výpočet kinematiky odpružení a řízení
  • Modelování testů stability a ovladatelnosti vozidla
  • Analýza parametrů stability a ovladatelnosti
  • Výpočet hladkosti jízdy
  • Optimalizace podvozku, řízení
  • Výpočet zatížení karoserie
  • Návrh prvků odpružení
Více
rascheti-6

Vnější aerodynamika

 • Analýza aerodynamických charakteristik
 • Analýza znečištění vozidla
 • Optimalizace aerodynamických charakteristik
 • Optimalizace polohy světlometů a rozměrů
 • Optimalizace polohy chladiče
 • Optimalizace polohy přívodu vzduchu
 • Posouzení aeroakustiky
Více
proekt-resheniya-7.1

Vnitřní aerodynamika

 • Analýza vnitřního klimatu
  • Analýza vyhřívání a odmrazování skel
  • Optimalizace proudění vzduchu ve vozidle
 • Analýza motorového prostoru
  • Analýza přenosu tepla v prostoru
  • Optimalizace větrání prostoru
 • Analýza systému topení a větrání
  • Optimalizace vzduchovodů, zvýšení jejich účinnosti
  • Snížení hluku ve vzduchovodech
 • Analýza palivového systému (plnění, zmrazení a odmrazování nádrže)
Více
rascheti-1
rascheti-2

Для подробной информации обращайтесь к нам