Dynamika a kinematika mechanismů
  • Výpočet dynamiky mechanismů
  • Vícetělesové modelování
  • Analýza kinematiky odpružení a řízení
  • Modelování testů stability a ovladatelnosti vozidla
  • Výpočet hladkosti jízdy
  • Optimalizace podvozku, řízení
  • Výpočet zatížení karoserie
Suspension 1
Suspension 1
Engine
Suspension 1 Engine

Для подробной информации обращайтесь к нам