Provádíme následující typy optimalizace

 • parametrická optimalizace
 • topologická optimalizace
 • topografická optimalizace

Provádíme následující postupy

opti-1
 • nalezení optimálních konstrukčních parametrů
 • optimalizace hmotnosti konstrukce
  • výhoda co se týče efektivity
  • výhoda co se týče ceny
 • optimalizace pevnostních vlastností
 • optimalizace frekvenčních vlastností
 • optimalizace dle požadavků stability
 • optimalizace a identifikace materiálu
 • optimalizace dle požadavků nárazových testů
 • robustní optimalizace
optimization-history
optimization-history-2

Optimalizace výrobku vám umožňuje určit provozní parametry produktu, zvýšit efektivitu práce, získat novou konstrukci a snížit náklady na výrobek. Optimalizace se provádí pro jednotlivé díly a pro výrobek jako celek. Automatické optimalizační postupy umožňují zkrátit dobu vývoje výrobku, najít nové nápady.

Topologická optimalizace vám umožňuje najít optimální tvar pevného dílu. Například tvar konzoly.

Pomocí topografické optimalizace můžete najít optimální tvar membrány. Například panely karoserie nebo dveře vozidla.

Parametrická optimalizace nachází optimální parametry konstrukce nebo mechanismu.

Для подробной информации обращайтесь к нам