Robustní navrhování umožňuje snížit citlivost funkčnosti výrobku na rozptyl náhodných veličin.

Robustní navrhování zajišťuje

  • snížení závislost na náhodných parametrech
  • zvýšení tolerance při výrobě komponenty
  • zvýšení spolehlivosti konstrukce
  • registraci rozptylu vstupních parametrů
stohastic-2

Používají se následující metody robustního navrhování

  • faktorová analýza
  • DOE / RSM optimalizace
  • statistické metody

Для подробной информации обращайтесь к нам