V různých fázích návrhu výrobku se používají různé úrovně modelování. Při rozhodování o návrhu se obvykle používají metody modelování na mikroúrovni (MKP, CFD). Pro přijetí koncepčních řešení se používá modelování na makro úrovni, systémové modelování, funkční nebo 0D/1D modelování.

Systémová simulace umožňuje zobrazit chování objektů na systémové (funkční) úrovni. V tomto případě je možné integrovat subsystémy různé fyzické povahy do jednoho systému. To umožnuje modelovat moderní složité technické výrobky, které se skládají z mnoha různých subsystémů, a to jak strukturálních, tak i fyzických:

 • Mechanika (1D / 2D / 3D)
 • Elektronika
 • Hydraulika
 • Pneumatika
 • Akustika
 • Termodynamika a přenos tepla
 • Elektromagnetismus
 • Chemie
 • Biologie
 • Teorie automatického řízení a všechny ostatní, které lze popsat systémem obyčejných diferenciálních rovnic.
Picture1

Každé vozidlo je složitý systém, ve kterém se vzájemně působí různé subsystémy: karoserie, odpružení, motor, převodovka, pneumatiky, elektrická výzbroj, brzdový systém, řízení. Navíc v souvislosti s nedávným zavedením elektronických systémů, jako jsou systémy ABS, ESP atd., interakce mezi subsystémy a jejich dopad na vozidlo jako celek je mnohem komplikovanější. Proto rychlý a kvalitativní výzkum spolupráce těchto subsystémů je možný pouze pomocí matematického modelování.

Příklady úkolů při navrhování vozidla řešených na systémové úrovni

 • Podélná dynamika
 • Příčná dynamika
 • Vertikální dynamika
 • Vibrace pohonné jednotky
 • Tepelná balance vozidla
 • Hluk sacího a výfukového systémů
 • Provoz transmise (spojka, převodovka, rozvodovka)
 • Provoz motoru (sání, spalování, výfuk, ventilový rozvod, klikový hřídel)
 • Energetická bilance
engine-scheme

Systémové modelování vám tak umožňuje přijmout koncepční řešení jak o vozidle jako celku, tak o jeho podsystémech již v počátečních fázích návrhu

 • Motor a jeho subsystémy
 • Transmise
 • Odpružení
 • Brzdový systém
 • Řízení
 • Systém topení, klimatizace a větrání
 • Elektrická síť
chassis-5

Для подробной информации обращайтесь к нам