Analýza vibrací
  • Analýza vlastních frekvencí a tvarů vibrací (globální dynamická tuhost, modální analýza)
  • Analýza způsobů šíření vibrací ve struktuře
  • Výpočet přenosových funkcí vibrací
  • Analýza lokální dynamické tuhosti
  • Analýza citlivosti dynamické tuhosti
  • Optimalizace podpěr pohonné jednotky
4 я форма собственных колебаний, частота 16 1 Гц
4 я форма собственных колебаний, частота 16 1 Гц
4 я форма собственных колебаний, частота 16 1 Гц
Akustická analýza
  • Analýza vnější akustiky (hluku při vibracích, např. motoru)
  • Výpočet vnitřní akustiky (např. interiéru vozidla)
  • výpočet šíření hluku, frekvenční charakteristiky (sacího a výfukového systémů)
  • Hodnocení aeroakustického hluku (hluk z vnějšího zrcadla, při průtoku kolem překážek, v topném, klimatizačním a ventilačním systému)
Aaa
Aaa
Aaa

Для подробной информации обращайтесь к нам