Provádí se následující analýzy:
  • Statická lineární pevnost
  • Analýza tuhosti (torzní, ohýbání)
  • Modelování nelineárních materiálů a kontaktů
  • Tepelná pevnost
  • Dynamika
  • Interakce kapaliny a plynů se strukturou (aeroelasticita, hydroelasticita)
Carcass
Carcass
Tip Body
Proekt Resheniya 3
Carcass Tip Body Proekt Resheniya 3

Для подробной информации обращайтесь к нам