• Vývoj modelů konečných prvků pro strukturální problémy (pevnost, NVH analýza)
  • Vývoj modelů konečných prvků pro problémy destrukce (nárazové testy)
  • Vývoj modelů konečných objemů pro problémy dynamiky tekutin a plyn
Rascheti 7
Rascheti 7
Hexa2 Mesh
Rascheti 7 Hexa2 Mesh

V současné době je metoda konečných prvků základní metodou pro analýzu pevnosti výrobků.

Naši odborníci vyvinuli speciální požadavky na modely konečných prvků pro různé problémy. Každý námi vytvořený model prochází testem na splnění těchto požadavků. Je možné vytvořit model podle kritérií zákazníka.

Pro řešení problémů metodou konečných prvků je nutné připravit model konečných prvků výrobků. Složitost tohoto modelu závisí na složitosti geometrického modelu a požadavcích na přesnost.

Různé typy výpočtů mohou určovat různé požadavky na model. Kvalitativní model adekvátně odráží skutečné fyzikální procesy, a proto se snadno ověřuje. Pro získání kvalitních modelů v současné době existující automatizované nástroje nemusí stačit.

Automatické generátory sítě konečných prvků jsou nedokonalé. Umožňují získat modely s trojúhelníkovými prvky (TRIA) nebo objemové modely z tetraedrů (TETRA). Takové modely mohou zajistit potřebnou přesnost pouze pro jednoduché úkoly, jejichž rozsah je malý.

V reálných problémech se složitou geometrií je nutné použíti čtverhranných prvků (QUAD) nebo hexaedrů (HEXA), přičemž přítomnost trojúhelníkových prvků není vůbec povolena nebo je povoleno velmi malé množství.

Ale ani přítomnost prvků QUAD nebo HEXA ještě nezaručuje kvalitu modelu. Na prvky je kladeno více požadavků, např. blízkost tvaru prvku k čtverci, shodnost prvků, pravidelnost sítě. Často se při vytváření sítě konečných prvků zjednodušuje geometrie modelu. Inženýr musí plně pochopit procesy probíhající ve výrobku, aby správně zjednodušil model. Navíc mnoho společnosti má své vlastní požadavky na modely.

Для подробной информации обращайтесь к нам