NAVRHOVÁNÍ AUTOMOBILU

 • Vývoj koncepce
 • Návrh konstrukce
 • Virtuální výpočty
 • Řízení kvality
Více informací
car-

NAVRHOVÁNÍ KOMPONENT

 • Podpora dodavatelů komponent ve fázi přípravy nominovaných návrhů
 • Podpora dodavatelů během návrhu
 • Podpora dodavatelů při implementaci výrobků
Více informací
Akustický rezonátor Helmholtz

KONSTRUKČNÍ PRÁCE

 • Naši odborníci jsou schopni navrhnout zcela nový výrobek a modernizovat již vyráběný produkt. Soubor výchozích údajů závisí na stupni propracování úkolu.
 • Pokud máte teprve obecnou představu, pak vypracujeme podrobnou koncepci, technickou specifikaci projektu, technické požadavky na výrobek.
 • V případě, že již máte koncepci, technické požadavky pro zahájení práce, pak potřebujete prostředí, požadavky na výrobní technologii a montáž, používané materiály. Vypracujeme ověřovací testy, dle kterých se navrhuje výrobek.
 • Pokud jde o modernizaci výrobku a jsou dostupné výsledky testů, pak se provádí validace matematického modelu výrobku a optimalizace nebo úprava výrobku dle nových požadavků.
Více informací
cad-interior-18
cad-interior-19

PROVÁDĚNÍ VÝPOČTŮ A OPTIMALIZACE

 • Postup při výpočtech
  • Shromažďování výchozích údajů, sladění zkoumaných úkolů, cílových požadavku na konstrukci
  • Analýza a zdokonalení geometrického modelu (v případě výkresů tvorba geometrických modelů, v případě hotového výrobku předběžné 3D skenování, reverzní inženýring)
  • Vypracování výpočetních matematických modelů
  • Validace modelů, pokud jsou výsledky testů
  • Provádění výpočtů
  • Optimalizace výrobku
  • Sladění změn ve výrobku s konstruktéry
  • Výpočet upravené konstrukce
  • Vyhotovení zprav
Více informací
strength-1.1
hexa2-mesh

Для подробной информации обращайтесь к нам