Pracovní postup při navrhování
 • Posuzovaní koncepce výrobku se zákazníkem
 • Plánování a koordinace práce (vypracování technické specifikací)
 • Shromažďování výchozích údajů, sladění požadavků
 • Návrh prototypu (vývoj 3D geometrie)
 • Společná setkání pro posuzování projektu se zástupci zákazníka a automobilky
 • Provádění ověřovacích výpočtů (matematické modelování)
 • Úprava prototypu dle výsledků ověřovacích výpočtů
 • Sladění a úprava prototypu dle technologických požadavků
 • Výdej projektové dokumentace, HCPP
 • Provedení DFMEA
 • Odevzdaní plného baličku dokumentace pro návrh technologie
 • Konstrukční podpora výrobku před sériovou výrobou
Nakladka 1
Výchozí údaje
 • Naši odborníci jsou schopni navrhnout zcela nový výrobek a modernizovat již vyráběný produkt. Soubor výchozích údajů závisí na stupni propracování úkolu.
 • Pokud máte teprve obecnou představu, pak vypracujeme podrobnou koncepci, technickou specifikaci projektu, technické požadavky na výrobek.
 • V případě, že již máte koncepci, technické požadavky pro zahájení práce, pak potřebujete prostředí, požadavky na výrobní technologii a montáž, používané materiály. Vypracujeme ověřovací testy, dle kterých se navrhuje výrobek.
 • Pokud jde o modernizaci výrobku a jsou dostupné výsledky testů, pak se provádí validace matematického modelu výrobku a optimalizace nebo úprava výrobku dle nových požadavků.
Co získá zákazník
 • Propracovanou technickou specifikaci, technické požadavky na konstrukci
 • 3D geometrii konstrukce
 • Projektovou dokumentaci (dle ESKD nebo ISO)
 • Protokol FMEA
 • Tabulky HCPP
 • Zprávy o ověřovacích výpočtech, optimalizaci
Design Of The Generator Cover

Design of the generator cover

Generator cover design. February 2012 - January 2014 The customer asked to find the cause…

Подробнее

Для подробной информации обращайтесь к нам