Postup při výpočtech
 • Shromažďování výchozích údajů, sladění zkoumaných úkolů, cílových požadavku na konstrukci
 • Analýza a zdokonalení geometrického modelu (v případě výkresů tvorba geometrických modelů, v případě hotového výrobku předběžné 3D skenování, reverzní inženýring)
 • Vypracování výpočetních matematických modelů
 • Validace modelů, pokud jsou výsledky testů
 • Provádění výpočtů
 • Optimalizace výrobku
 • Sladění změn ve výrobku s konstruktéry
 • Výpočet upravené konstrukce
 • Vyhotovení zprav
Tip Body
Výchozí údaje
 • Geometrické modely, výkresy, skutečný výrobek
 • Materiály, vlastnosti materiálů
 • Podmínky zatížení
 • Výsledky testů
Co získá zákazník
 • Zpráva o výsledcích výpočtu původního modelu a optimalizaci
 • Doporučení pro zlepšení konstrukce, v případě potřeby
 • Cena může zahrnovat výpočet základní konstrukce a několik výpočtů změn — pro hledání zlepšení

Для подробной информации обращайтесь к нам